Obsah

Pozvánka na kurz GDPR

ARCHÍV ZPRAVODAJŮ

ZPRÁVY PND TV 2018

Odběr zpravodaje

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ostrovy-zivota.eu

Bydlení s radonem

Od 1.1. 2017 platí novela Atomového zákona. Pro obyvatele rodinných a bytových domů z něj vyplývá několik faktů:

1. Každá změna stavby, která má vliv na vzduchotěsnost budovy, musí obsahovat v rámci projektu i měřeření koncentrace radonu v budově. Touto změnou může být:

  • zateplení budovy,
  • výměna oken,
  • podlahové vytápění,
  • izolace proti vodě,
  • zásah do sklepních prostor, např. napojení tepelného čerpadla.

 

Radon je radioaktivní plyn, není vidět ani cítit, změří ho jenom citlivé přístroje. Vzniká přeměnou nestabilního uranu. V Česku jeho výskyt před rokem 1990 nikdo nesledoval, přestože jeho koncentrace je kvůli geologickému podloží v tuzemsku jedna z největších na světě. Na vzduchu koncentrace radonu dosahuje asi jen deseti becquerelů (jednotka záření) na metr krychlový. V budovách, kam radon vniká i přes zdi a základovou desku, se však plyn hromadí a jeho koncentrace je tam až několikasetkrát vyšší. Celkem 30 % české populace je vystaveno vyšší koncentraci, než je průměrných 118 becquerelů. To pro ně znamená, že mají o 16 % vyšší riziko vzniku nádoru plic.

Studie WHO ukázala, že jde o druhou nejvýznamnější příčinu rakoviny plic hned po kouření. V Česku kvůli radonu ročně zemře 900 lidí.

Zdroj: Státní zdravotní ústav

2. Pokud hodnoty překročí referenční úroveň 300 Bq/m2, pak se musí provést opatření ke snížení koncentrace radonu.

2a) Pokud jsou hodnoty překročeny jen mírně, primárně se volí opatření jednoduchá, rychle a snadno realizovatelná, která se co nejméně dotýkají stavební konstrukce a při jejichž provádění nedochází k výraznému omezení provozu v domě. Současně se většinou jedná o opatření poměrně levná, která si postupně může provádět vlastník domu sám. Mezi tato opatření patří:

  • zvýšení těsnosti kontaktních konstrukcí utěsněním trhlin, prostupů, trativodů, atd.
  • zabránění transportu radonu ze sklepních prostor s nepobytovými místnostmi do vyšších podlaží,
  • zvýšení výměny vzduchu v neobytných sklepích a v ostatních prostorách pod 1. nadzemním podlažím, uskutečňuje-li se přes ně transport radonu,
  • zvýšení výměny vzduchu v obytných místnostech,
  • odvětrání radonu z podloží pod stávajícím domem bez výměny podlahové konstrukce.

 

2b) Pokud se však hodnoty začnou blížít ke 400 Bq/m2 je třeba provést stavební úpravy. Nejčastěji je využívána protiradonová izolace kombinovaná s odvětráním podloží.

Při dlouhodobém pobytu v prostředí se zvýšenými hodnotami radonu dochází k negativním vlivům na naše zdraví, nejčastěji vzniku rakoviny plic.

Autor: VlaH, PaPi