Obsah

Pozvánka na kurz GDPR

ARCHÍV ZPRAVODAJŮ

ZPRÁVY PND TV 2018

Odběr zpravodaje

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ostrovy-zivota.eu

Tepelná čerpadla pro vytápění bytových domů

Vytápění bytových domů je jistě pro správce bytových družstev velmi důležité téma. V současnosti jsou bytové domy nejčastěji vytápěny teplem, které vzniklo spálením některého z neobnovitelných zdrojů energie a je tedy spojeno s produkcí skleníkových plynů. Snahou současné společnosti je snižovat produkci skleníkových plynů, pomocí zvýšeného využití obnovitelných zdrojů energie, mezi které patří i tepelná čerpadla.

Ceny energií včetně tepla neustále stoupají a trendem posledních let je přechod na nezávislé a alternativní zdroje vytápění. Zajímavou možnost představují tepelná čerpadla, která jsou použitelná od rodinných po bytové domy či administrativní objekty. Fungují na jednoduchém fyzikálním principu a dokáží vyrobit několikanásobně více tepelné energie, než je jejich příkon v elektrické energii. Navíc se jedná o ekologický zdroj a zařízení tzv. čisté energie bez zplodin. „Dnešní tepelná čerpadla se dostávají k účinnosti 4,2 COP na 1 KW spotřebované energie. To znamená, že z 1 KW elektrické energie dostaneme 4,2 kW tepelné energie,“ říká Stanislav Smrček, jednatel společnosti Aiseco, která se zabývá komplexními dodávkami klimatizací, vzduchotechniky a tepelných čerpadel. Zároveň dodává, že investice do takového zdroje se rychle vrátí. „Zpravidla je návratnost mezi 5 až 9 lety, při životnosti tepelného čerpadla 20–30 let. Jde tedy o výhodnou investici. Navíc lze získat prostředky z dotačního programu na výměnu kotlů (na uhlí) za tepelné čerpadlo, a to až 50 % z ceny investice,“ uzavírá Smrček.

Samotná tepelná čerpadla pro bytové domy se v posledních letech začala zajímavě rozvíjet a poptávka po nich roste. Mezi hlavní výhody tepelných čerpadel pro bytové domy patří možnost výrazného ušetření nákladů za vytápění. Průměrná cena tepla v ČR za rok 2011 (vážený průměr ze všech zdrojů) činila 538 ,- Kč za 1 GJ tepla. Náklady na vytápění a ohřev TUV u bytových domů napojených na CZT (centrální zásobování teplem) se mohou v budoucnu vyšplhat i na 1000 ,-Kč za 1 GJ tepla, přičemž výroba stejného množství tepla pomocí tepelného čerpadla stojí přibližně 250 - 300 ,-Kč. Mezi další výhody patří nezávislost na dodávkách topného média jako jsou uhlí, plyn, topný olej nebo biomasa – díky tomu odpadá skladování, jelikož tepelné čerpadlo je napájeno elektřinou.

Společnost Aiseco si tyto výhody uvědomuje a zároveň má na paměti, že využívání obnovitelných zdrojů energie je rozumným krokem pro společnost. V současné době Aiseco pokračuje ve svém vývoji nového tepelného čerpadla vzduch – voda pro bytové domy, jehož hlavním posláním je šetrnost k přírodě a ekonomika pro uživatele. „Jednotka, na které nyní pracujeme funguje na bázi moderního přírodního chladiva, které je jednoduše přístupné a do budoucna velmi stabilní. Chceme, aby naše tepelné čerpadlo a s ním spojený provoz byl přátelský k planetě. Dalším neméně důležitým bodem je ekonomika provozu. Chceme pomoci majitelům a nájemníkům bytových domů ušetřit peníze a odlehčit kapsu od vysokých výdajů za vytápění. Jsme si dobře vědomi balance mezi vstupní cenou zařízení a jejího provozu. Proto jdeme novými i osvědčenými cestami, abychom ekonomickou stránku naplnili,“ říká Smrček. Segment pro vývoj tepelného čerpadla pracuje na vysokých parametrech topného faktoru, nízké hlučnosti, snadné regulovatelnosti a moderním designu.

Segment pro vývoj tepelného čerpadla pracuje za pomoci měření na tom, aby parametry topného faktoru byly co nejvyšší, a tím tedy, aby zařízení bylo co nejúčinnější. Další neméně důležitý parametr je nízká hlučnost, na který je při vývoji rovněž kladen velký důraz. Snadnou regulovatelnost tepelného čerpadla budou zajišťovat moderní a pokročilé komponenty, součástí bude také vhodný a vkusný design.

Autor: Hana Hanzlíčková, technicko-odborný konzultant spol. Aiseco.

Kontakt:

Aiseco, s.r.o.

tel.: 739 577 583 | obchod@aiseco.cz | www.aiseco.cz